PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017 01/11/2016 [HyperLink19]
2 Tài liệu BD hè 2016 Nhóm toán 24/08/2016 [HyperLink19]
3 Bồi dưỡng Hè 2016- Chủ đề dạy học 18/08/2016 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn thiết kế bài giảng E-Learning 08/08/2016 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn viết SKKN năn học 2015-2016 28/11/2015 [HyperLink19]
6 công văn 1052 của Sở giáo dục Hải Dương về dạy học theo chủ đề 21/10/2015 [HyperLink19]
7 công văn 5555 của Bộ GD về dạy học theo chủ đề và sih hoạt chuyên môn qua mạng 21/10/2015 [HyperLink19]
8 Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới 29/08/2015 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn viết SKKN năm 2014-2015 08/03/2015 [HyperLink19]
10 Biểu mẫu đánh giá, xếp loại cuối năm 02/03/2015 [HyperLink19]
11 Danh mục hồ sơ kiểm tra lại trường đạt chuẩn sau 5 năm 06/01/2015 [HyperLink19]
12 Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 6 (năm học 2014-2015) 23/10/2014 [HyperLink19]
13 Thời khoá biểu áp dụng từ tuần 3 10/09/2014 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu học kì I năm học 2014-2015 25/08/2014 [HyperLink19]
15 Tờ khai dạy thêm năm học 2013-2014 19/08/2014 [HyperLink19]
16 Kế hoạch lao động hè 2014 05/08/2014 [HyperLink19]
17 Danh sách GV tập huấn hè 2014 04/08/2014 [HyperLink19]
18 Phân công coi kiểm tra kì II năm học 2013-2014 07/05/2014 [HyperLink19]
19 Phân công chuyên môn năm học 2013-2014 07/05/2014 [HyperLink19]
20 Giấy báo làm thêm giờ (2 mẫu) 07/05/2014 [HyperLink19]
    
12