PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
191 Giấy mời: các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN, TH, THCS được tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ dự tổng kết năm học 2016 - 2017 24/08/2017 [HyperLink19]
190 Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên nghỉ thai sản trùng vào thời gian hè 24/08/2017 [HyperLink19]
189 Thông báo lịch duyệt hồ sơ Đại hội công đoàn cơ sở trường học trong huyện 24/08/2017 [HyperLink19]
188 Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
187 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
186 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
185 Về việc triệu tập Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
184 Triệu tập tập huấn thực hành kỹ năng sống tỉnh Hải Dương năm 2017 23/08/2017 [HyperLink19]
183 Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN 23/08/2017 [HyperLink19]
182 Văn bản hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 23/08/2017 [HyperLink19]
181 Kế hoạch tập huấn giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
180 Kế hoạch chỉ đạo công tác chuẩn bị cho năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
178 Gấp: Về việc báo cáo kế hoạch quy mô số lớp số học sinh năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
177 Về việc triển khai công tác bảo hiểm thân thể giáo viên - học sinh năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
176 Giấy triệu tập tập huấn giáo viên thể dục 23/08/2017 [HyperLink19]
175 Giấy mời họp giao ban Bí thư chi bộ trường MN, TH, THCS 23/08/2017 [HyperLink19]
174 Về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên THCS hè 2017 23/08/2017 [HyperLink19]
173 Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
172 Báo cáo số liệu đầu năm học 2017 - 2018 23/08/2017 [HyperLink19]
171 Khẩn: Triệu tập họp cốt cán các bộ môn 23/08/2017 [HyperLink19]
12345678910...