PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo kết quả thi "Đi đường an toàn cho bạn cho tôi" 28/6/2017 [HyperLink19]
2 Danh sách toàn bộ giáo viên tiếng anh của trường tính đến ngày 20/6/2017 23/6/2017 [HyperLink19]
3 Thống kê học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT hệ công lập năm học 2017 - 2018 15/06/2017 [HyperLink19]
4 Danh sách dự tuyển trường múa 10/6/2017 [HyperLink19]
5 Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 29/05/2017 [HyperLink19]
6 Báo cáo kết quả học nghề và số học sinh chuyển đi chuyển đến năm học 2016 - 2017 30/05/2017 [HyperLink19]
7 Báo cáo đội ngũ tính đến ngày 15/5/2017 23/05/2017 [HyperLink19]
8 Biểu mẫu thống kê chất lượng học kỳ II năm học 2016 - 2017 22/05/2017 [HyperLink19]
9 Danh sách toàn bộ giáo viên tiếng anh của trường tính đến ngày 09/5/2017 10/05/2017 [HyperLink19]
10 Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 10/05/2017 [HyperLink19]
11 Thống kê chấm chéo học kỳ II (lớp 9) năm học 2016 - 2017 05/05/2017 [HyperLink19]
12 Nội dung góp ý Dự thảo chương trình giáo dục tổng thể 22/04/2017 [HyperLink19]
13 Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 17/04/2017 [HyperLink19]
14 Danh sách cán bộ nhân viên tham gia tập huấn sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017 17/04/2017 [HyperLink19]
15 Báo cáo quốc phòng an ninh 11/04/2017 [HyperLink19]
16 Danh sách học sinh lớp 6,7,8 dự khảo sát, kiểm tra năng lực năm học 2016 - 2017 04/04/2017 [HyperLink19]
17 Biểu mẫu thống kê tình hình đội ngũ và học sinh tháng 03/2017 30/03/2017 [HyperLink19]
18 Báo cáo Danh sách Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tiêu biểu 28/03/2017 [HyperLink19]
19 Báo cáo danh mục thiết bị dạy học theo thực trạng kiểm kê tháng 03 năm học 2016-2017 18/03/2017 [HyperLink19]
20 Đăng ký mua vở và SGK năm học 2017 - 2018 16/03/2017 [HyperLink19]
123