PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Tài liệu tập huấn về hồ sơ PHT, TT, GV Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
2 Đề HSG Tiếng Anh 9 huyện Ninh Giang Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
3 Đề HSG Toán 9 huyện Ninh Giang Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
4 Đề HSG Ngữ văn 9 huyện Ninh Giang Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
5 Đề HSG Hóa 9 huyện Ninh Giang Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
6 Đề HSG Địa 9 huyện Ninh Giang Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
7 Đề HSG Sinh 9 huyện Ninh Giang năm học 13-14 Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
8 Đề thi HSG huyện Ninh Giang năm học 13-14 Môn Vật lí Nguyễn Thanh Bằng [HyperLink19]
9 Đề KTNL giáo viên giỏi trường Bùi Đình Nhiễm [HyperLink19]