PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 16 0
2 Thế giới trong ta 36 540000
3 Sách tham khảo Từ điển - Sổ tay tra cứu 48 5956700
4 Văn nghệ Hải Dương 54 575000
5 Dạy và học ngày nay 55 1260000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 57 1337000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 65 1579000
8 Sách tham khảo tác giả tác phẩm - Lí luận phê bình 76 2773700
9 Sách pháp luật 79 10923500
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 85 539000
11 Sách nghiệp vụ khối 6 88 1351300
12 Vật lí tuổi trẻ 89 1388000
13 Sách tham khảo thơ ca 94 1598000
14 Sách Hồ Chí Minh 103 2798200
15 Văn học và tuổi trẻ 106 1097000
16 Tạp chí giáo dục 122 2744000
17 Sách nghiệp vụ khối 7 123 1964200
18 Thế giới mới 141 1804800
19 Sách nghiệp vụ khối 8 146 2985000
20 Sách nghiệp vụ khối 9 158 2973800
21 Sách thiếu nhi 162 2282714
22 Toán học tuổi trẻ 181 2220500
23 Sách giáo khoa khối 9 233 1864600
24 Sách đạo đức 243 5598200
25 Sách tham khảo dùng chung 264 5764800
26 Sách tham khảo khối 7 286 5078300
27 Sách giáo khoa khối 8 309 2750900
28 Sách giáo khoa khối 7 316 2634000
29 Sách tham khảo khối 8 318 6477300
30 Sách tham khảo 6 330 5009500
31 Sách tham khảo khối 9 331 7467600
32 Toán tuổi thơ 426 5282000
33 Sách nghiệp vụ dùng chung 450 8149300
34 Sách giáo khoa khối 6 450 3407400
 
TỔNG
6040
110175314