Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 16 0
2 Thế giới trong ta 36 540000
3 Dạy và học ngày nay 39 860000
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 41 905000
5 Sách tham khảo Từ điển - Sổ tay tra cứu 48 5956700
6 Tạp chí khoa học giáo dục 53 1067000
7 Văn nghệ Hải Dương 54 575000
8 Vật lí tuổi trẻ 60 808000
9 Sách tham khảo tác giả tác phẩm - Lí luận phê bình 76 2773700
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 77 463000
11 Sách pháp luật 79 10923500
12 Văn học và tuổi trẻ 86 809000
13 Sách nghiệp vụ khối 6 88 1351300
14 Sách tham khảo thơ ca 89 1273000
15 Tạp chí giáo dục 90 1944000
16 Sách Hồ Chí Minh 103 2798200
17 Sách nghiệp vụ khối 7 123 1964200
18 Toán học tuổi trẻ 134 1523000
19 Thế giới mới 141 1804800
20 Sách nghiệp vụ khối 8 146 2985000
21 Sách nghiệp vụ khối 9 158 2973800
22 Sách thiếu nhi 162 2282714
23 Sách đạo đức 197 4610200
24 Sách tham khảo dùng chung 218 5334800
25 Sách giáo khoa khối 9 233 1864600
26 Sách tham khảo khối 7 286 5078300
27 Sách giáo khoa khối 8 309 2750900
28 Sách giáo khoa khối 7 316 2634000
29 Sách tham khảo khối 8 318 6477300
30 Toán tuổi thơ 328 3822000
31 Sách tham khảo 6 330 5009500
32 Sách tham khảo khối 9 331 7467600
33 Sách nghiệp vụ dùng chung 447 7799300
34 Sách giáo khoa khối 6 450 3407400
 
TỔNG
5662
102836814
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hưng Long
Địa chỉ: Hưng Long - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203769226 - Email:316thcshunglong1@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhuần
30299515