PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SDD-00244 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 9Đoàn Triệu LongSách đạo đức Trong kho
SDD-00243 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 9Đoàn Triệu LongSách đạo đức Trong kho
SDD-00242 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 7Đoàn Triệu LongSách đạo đức Trong kho
SDD-00241 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 7Đoàn Triệu LongSách đạo đức Trong kho
SDD-00240 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 6Đoàn Triệu LongSách đạo đức Trong kho
SDD-00239 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 6Đoàn Triệu LongSách đạo đức Trong kho
STC-00094 Cây và sóngNguyễn Việt ThanhSách tham khảo thơ ca Trong kho
STC-00093 Cây và sóngNguyễn Việt ThanhSách tham khảo thơ ca Trong kho
STC-00092 Cây và sóngNguyễn Việt ThanhSách tham khảo thơ ca Trong kho
STC-00091 Cây và sóngNguyễn Việt ThanhSách tham khảo thơ ca Trong kho
STC-00090 Cây và sóngNguyễn Việt ThanhSách tham khảo thơ ca Trong kho
NVDC-00450 Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong trường học.Hữu ĐạiSách nghiệp vụ dùng chung Đang mượn
TKDC-00264 Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh trung học cơ sởNgô Văn HưngSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00263 Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh trung học cơ sởNgô Văn HưngSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00262 Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh trung học cơ sởNgô Văn HưngSách tham khảo dùng chung Trong kho
12345678910...